គណនីចម្រើនទ្រព្យ

គណនីចម្រើនទ្រព្យ (កាលពីមុនជា​គណនីបញ្ញើអភិវឌ្ឍន៍សង្គម) គឺជាគណនីសន្សំដែលមានការប្រាក់ និងគណនីផ្អែកតាមកិច្ចសន្យាដែលតម្រូវឲ្យមានតុល្យភាពគណនី នៅក្នុងកិច្ចសន្យាជាក់លាក់ ជាមួយនឹងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ សម្រាប់អ្នកដែលបានដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយគណនីនេះក្នុងរយៈពេលវែងនឹងទទួលការប្រាក់ខ្ពស់។​ សាច់ប្រាក់ដែលដាក់ក្នុងគណនីនេះនឹងត្រូវបានរក្សាទុក ហើយ​ នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដកវិញបានទេរហូតដល់ការបរិច្ឆេទកំណត់។

លក្ខខណ្ឌ

 រូបិយប័ណ្ណ  ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក និងថៃបាត
 សមតុល្យអប្បបរមា  ១០០,០០០ រៀល ឬ ២៥ ដុល្លារ ឬ ១,០០០​ បាត
 ការ​ដក​ការ​ប្រាក់
 • ដក​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ខែ
 • ដក​ការ​ប្រាក់​នៅ​ថ្ងៃ​ដល់បរិច្ឆេទ​កំណត់
 វិញ្ញាបនបត្រ​ប្រាក់​បញ្ញើ  មិន​គិត​ថ្លៃ
 លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ដក​ប្រាក់  – ដល់ថ្ងៃបរិច្ឆេទ​កំណត់នៃ​កិច្ចសន្យា ឬ​ នៅ​ពេល​បិទ​គណនី

– ការ​ដក​ប្រាក់​ដោយ​ផ្នែក មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាតឡើយ

 * លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

*​ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនទ្បើយ។

* រូបិយប័ណ្ណថៃបាត ត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់ការិយាល័យសាខាក្នុងខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ប៉ៃលិន និងការិយាល័យកណ្តាលប៉ុណ្ណោះ។

 

អត្ថប្រយោជន៍

 • បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល តាមរយៈអត្រាការប្រាក់
 • ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​គណនាជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ និងត្រូវផ្តល់ជូនជា​រៀង​រាល់​ខែ ឬ នៅ​កាល​​បរិច្ឆេទ​កំណត់
 • ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​កាន់​តែ​យូរ ទទួល​បាន​ការ​ប្រាក់​កាន់​តែ​ខ្ពស់
 • រយៈពេល​នៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​មាន​ច្រើន​ជម្រើស៖ ចាប់​ពី​ ៣ខែ រហូត​ដល់​ ៣៦ខែ
 • សម្រេចគោល​ដៅ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់លោកអ្នក
 • សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់សាច់​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក
 • សេវាកម្ម​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត​ និងបុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់

ឯកសារ​តម្រូវ

សម្រាប់​ឯកត្តបុគ្គល

 • ជា​ឯកត្តជន​ ជន​ជាតិ​ខ្មែរ និង​បរទេស
 • ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ ដូច​ជា​អត្តសញ្ញណប័ណ្ណ ឬ​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន និង/ឬ​ ឯកសារ​ពាក់​ព័ន្ធផ្សេង​ទៀត

សម្រាប់​ស្ថាប័ន

ជា​ស្ថាប័ន​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី ​ស្រប​តាម​ច្បាប់ និង​បទ​បញ្ញត្តិ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈស្ថាប័ន និង/ឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ ឬ សេច​ក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗទៀត​ (ប្រសិន​បើមាន)

របៀប​អនុវត្ត

 • អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខា​ដាប់​ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន​ ដោយ​ភ្ជាប់​នូវ​​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​​ច្បាប់​ដើម​ណាមួយ
 • ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល ដុល្លារអាមេរិក និងថៃបាត
សមតុល្យអប្បរិមា ១០០,០០០ រៀល  ២៥ ដុល្លារ ១,០០០ បាត
ការទូទាត់ការប្រាក់ដែលអាចបត់បែនបាន · ការទូទាត់ការប្រាក់ជាប្រចាំខែ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​· តាមរយៈកាលកំណត់ ឬ បិទគណនី
កំណត់វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើ ឥតគិតថ្លៃ
សេវាគណនីប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់ មិនអនុញ្ញាតអោយដកផ្នែកណាមួយ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* រហូតដល់ ៨.៥%

 

រយៈពេល គណនីចម្រើនទ្រព្យ – ប្រភេទដកការប្រាក់ប្រចាំខែ គណនីចម្រើនទ្រព្យ – ប្រភេទដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់
រៀល ដុល្លារ បាត* រៀល ដុល្លារ បាត*
៣ ខែ ៥.៥០% ៥.២៥% ៥.០០% ៥.៧៥% ៥.៥០% ៥.២៥%
៦ ខែ ៦.២៥% ៦.២៥% ៥.៧៥% ៦.៥០% ៦.៥០% ៦.០០%
៩ ខែ ៦.៧៥% ៦.៥០% ៦.៥០% ៧.០០% ៦.៧៥% ៦.៧៥%
១២ ខែ ៧.៧៥% ៧.២៥% ៧.៧៥% ៨.០០% ៧.៥០% ៨.០០%
១៨ ខែ ៧.៧៥% ៧.២៥% ៧.៧៥% ៨.០០% ៧.៥០% ៨.០០%
២៤ ខែ ៨.០០% ៧.៥០% ៨.០០% ៨.២៥% ៧.៧៥% ៨.២៥%
៣៦ ខែ ៨.២៥% ៧.៧៥% ៨.៥០% ៨.០០%

* រូបិយប័ណ្ណថៃបាត ត្រូវបានអនុវត្តនៅគ្រប់ការិយាល័យសាខាខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ប៉ៃលិន និងការិយាល័យកណ្តាល តែប៉ុណ្ណោះ
** លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត
ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនទ្បើយ។

 • បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល តាមរយៈអត្រាការប្រាក់
 • ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​គណនាជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ និងត្រូវផ្តល់ជូនជា​រៀង​រាល់​ខែ ឬ ដល់​កាល​​បរិច្ឆេទ​កំណត់
 • ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​កាន់​តែ​យូរ ទទួល​បាន​ការ​ប្រាក់​កាន់​តែ​ខ្ពស់
 • រយៈពេល​នៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​មាន​ច្រើន​ជម្រើស៖ ចាប់​ពី​ ៣ខែ រហូត​ដល់​ ៣៦ខែ
 • សម្រេចគោល​ដៅ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់លោកអ្នក
 • សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់សាច់​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក
 • សេវាកម្ម​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត​ និងបុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់

សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារច្បាប់ដើមមួយក្នុងចំណោមឯកសារដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • សម្រាប់ឯកត្តជន៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬ អង្គការ៖ វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈស្ថាប័ន និង/ឬ លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ ឬ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំងឯកសារផ្សេងៗទៀត (បើមាន)
រូបិយប័ណ្ញ ខ្មែររៀល ដុល្លារអាមេរិច និងថៃបាត
សមតុល្យអប្បរិមា 100,00 រៀល; 25 ដុល្លារ; 1,000 បាត
ការទូទាត់ការប្រាក់ដែលអាចបត់បែនបាន · ការរទូទាត់ការប្រាក់ជាប្រចាំខែ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​· តាមរយះកាលកំណត់ ឬ បិទគណនី
កំណត់វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើ ឥតគិតថ្លៃ
សេវាគណនីប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់ មិនអនុញ្ញាតអោយដកផ្នែកណាមួយ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* រហូតដល់ 10.50%
គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម – កាលកំណត់
រយះពេល គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម – ធម្មតា គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម – ពិសេស*
រៀល ដុល្លារ ថៃ រៀល ដុល្លារ ថៃ
1 ខែ
3 ខែ 4.00% 3.50% 5.00% 4.00% 5.00%
6 ខែ 5.00% 3.75% 6.25% 4.75% 6.25%
9 ខែ 6.00% 4.25% 7.00% 5.50% 7.00%
 12 ខែ 7.00% 5.00% 9.00% 7.00% 8.00%
18 ខែ 8.00% 5.00% 9.50% 7.00% 8.00%
 24 ខែ 8.50% 5.25% 10.00% 7.25% 8.25%
 36 ខែ 9.00% 5.50% 10.00% 7.50%
 គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម – ដកប្រាក់ជាប្រចាំខែ
រយះពេល គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម – ធម្មតា គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម – ពិសេស*
រៀល ដុល្លារ ថៃ រៀល ដុល្លារ ថៃ
3 ខែ 4.00% 3.25% 4.50% 3.75% 4.75%
6 ខែ 4.50% 3.50% 5.75% 4.00% 6.00%
9 ខែ 5.50% 4.00% 6.50% 5.25% 6.75%
 12 ខែ 7.00% 4.50% 8.25% 6.50% 7.75%
18 ខែ 7.50% 4.75% 8.75% 6.75% 8.00%
 24 ខែ 7.75% 5.00% 9.00% 7.00% 8.25%
 36 ខែ 8.25% 5.25% 9.50% 7.25%

* គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម – ពិសេស អាចប្រើបានសម្រាប់រយះពេលកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។ គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម – ពិសេស ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពល់ប៉ុន្តែការដាក់ប្រាក់ទាំងស្រុងមិនអាចដកបានទេ រហូតដល់មានការបរិច្ឆេទ្ំណត់ជាក់លាក់។
** លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្ត។ អត្រានិងលក្ខខណ្ឌគណនីទាំងអស់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់ ពីមួយថ្ងៃ

ចំណាំៈ
 • រូបិយប័ណ្ណបាតមានតែនៅការិយាល័យសាខាខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តប៉ៃលិន និងការិយាល័យកណ្តាល
 • ការគណនាអត្រាការប្រាក់ ( មេ x អត្រាការប្រាក់ x ចំនួនថ្ងៃ) / 365

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “គណនីចម្រើនទ្រព្យ”

Your email address will not be published.