គណនីចម្រើនទ្រព្យ

គណនីចម្រើនទ្រព្យ (កាលពីមុនជា​គណនីបញ្ញើអភិវឌ្ឍន៍សង្គម) គឺជាគណនីសន្សំដែលមានការប្រាក់ និងគណនីផ្អែកតាមកិច្ចសន្យាដែលតម្រូវឲ្យមានតុល្យភាពគណនី នៅក្នុងកិច្ចសន្យាជាក់លាក់ ជាមួយនឹងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ សម្រាប់អ្នកដែលបានដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយគណនីនេះក្នុងរយៈពេលវែងនឹងទទួលការប្រាក់ខ្ពស់។​ សាច់ប្រាក់ដែលដាក់ក្នុងគណនីនេះនឹងត្រូវបានរក្សាទុក ហើយ​ នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដកវិញបានទេរហូតដល់ការបរិច្ឆេទកំណត់។

លក្ខខណ្ឌ

 រូបិយប័ណ្ណ  ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក និងថៃបាត
 សមតុល្យអប្បបរមា  ១០០,០០០ រៀល ឬ ២៥ ដុល្លារ ឬ ១,០០០​ បាត
 ការ​ដក​ការ​ប្រាក់
 • ដក​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ខែ
 • ដក​ការ​ប្រាក់​នៅ​ថ្ងៃ​ដល់បរិច្ឆេទ​កំណត់
 វិញ្ញាបនបត្រ​ប្រាក់​បញ្ញើ  មិន​គិត​ថ្លៃ
 លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ដក​ប្រាក់  – ដល់ថ្ងៃបរិច្ឆេទ​កំណត់នៃ​កិច្ចសន្យា ឬ​ នៅ​ពេល​បិទ​គណនី

– ការ​ដក​ប្រាក់​ដោយ​ផ្នែក មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាតឡើយ

រយៈពេល គណនីចម្រើនទ្រព្យ – ប្រភេទដកការប្រាក់ប្រចាំខែ គណនីចម្រើនទ្រព្យ – ប្រភេទដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់
រៀល ដុល្លារ បាត* រៀល ដុល្លារ បាត*
១ ខែ NA NA NA ៤.០០% ៤.០០% ៤.០០%
៣ ខែ ៥.៥០% ៥.២៥% ៥.០០% ៥.៧៥% ៥.៥០% ៥.២៥%
៦ ខែ ៦.២៥% ៦.២៥% ៥.៧៥% ៦.៥០% ៦.៥០% ៦.០០%
៩ ខែ ៦.៧៥% ៦.៥០% ៦.៥០% ៧.០០% ៦.៧៥% ៦.៧៥%
១២ ខែ ៧.៧៥% ៧.២៥% ៧.៧៥% ៨.០០% ៧.៥០% ៨.០០%
១៨ ខែ ៧.៧៥% ៧.២៥% ៧.៧៥% ៨.០០% ៧.៥០% ៨.០០%
២៤ ខែ ៨.០០% ៧.៥០% ៨.០០% ៨.២៥% ៧.៧៥% ៨.២៥%
៣៦ ខែ ៨.២៥% ៧.៧៥% ៨.០០% ៨.៥០% ៨.០០% ៨.២៥%
 • បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល តាមរយៈអត្រាការប្រាក់
 • ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​គណនាជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ និងត្រូវផ្តល់ជូនជា​រៀង​រាល់​ខែ ឬ នៅ​កាល​​បរិច្ឆេទ​កំណត់
 • ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​កាន់​តែ​យូរ ទទួល​បាន​ការ​ប្រាក់​កាន់​តែ​ខ្ពស់
 • រយៈពេល​នៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​មាន​ច្រើន​ជម្រើស៖ ចាប់​ពី​ ៣ខែ រហូត​ដល់​ ៣៦ខែ
 • សម្រេចគោល​ដៅ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់លោកអ្នក
 • សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់សាច់​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក
 • សេវាកម្ម​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត​ និងបុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់

សម្រាប់​ឯកត្តបុគ្គល

 • ជា​ឯកត្តជន​ ជន​ជាតិ​ខ្មែរ និង​បរទេស
 • ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ ដូច​ជា​អត្តសញ្ញណប័ណ្ណ ឬ​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន និង/ឬ​ ឯកសារ​ពាក់​ព័ន្ធផ្សេង​ទៀត

សម្រាប់​ស្ថាប័ន

ជា​ស្ថាប័ន​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី ​ស្រប​តាម​ច្បាប់ និង​បទ​បញ្ញត្តិ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈស្ថាប័ន និង/ឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ ឬ សេច​ក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗទៀត​ (ប្រសិន​បើមាន)

 • អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខា​ដាប់​ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន​ ដោយ​ភ្ជាប់​នូវ​​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​​ច្បាប់​ដើម​ណាមួយ
 • ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣