គណនីកូនល្អ

គណនីកូនល្អ គឺជាជម្រើសនៃផលិតផលសន្សំដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ឪពុកម្តាយ ឬ សាច់ញាតិដែលមានបំណងជួយកូនៗរបស់ពួកគេដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ក៏ដូចជាកុមារដែលមានបំណងសន្សំសំចៃសម្រាប់ខ្លួនឯង ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនាពេលអនាគត ដូចជាការអប់រំខ្ពស់ មុខជំនួញ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ។ល។

លក្ខខណ្ឌ

 រូបិយប័ណ្ណ  ប្រាក់រៀល និង ដុល្លារអាមេរិក
 សមតុល្យអប្បបរមា  ២០,០០០ រៀល ឬ ៥ ដុល្លារ
 អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ*  ប្រាក់រៀល ៨.៥០%, ប្រាក់​ដុល្លារ ៦.៥០%
 លក្ខខណ្ឌនៃការដក  ពេលដែលកុមារមានអាយុ១៨ឆ្នាំ
 លក្ខខណ្ឌនៃ​ការ​បើក​គណនី  សម្រាប់កុមារ៖ ត្រូវមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ

 សម្រាប់ឪពុកម្តាយ ឬ អាណាព្យាបាល៖ នីតិជន   ជា​ជន​ជាតិខ្មែរ និង​បរទេស

 * លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

*​ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនទ្បើយ។

 

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន៖

 • រក្សាសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់របស់កូនលោកអ្នក
 • បើកគណនីដោយមិនបង់កម្រៃសេវា
 • ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់
 • ការប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃបើកគណនីដំបូង រហូតដល់ថ្ងៃដកប្រាក់ ហើយក៏ត្រូវបានគណនារៀងរាល់ថ្ងៃ នឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងគណនីរៀងរាល់ចុងខែ
 • កូនរបស់លោកអ្នកអាចរៀន និងមានទម្លាប់សន្សំប្រាក់

ឯកសារ​តម្រូវ

សម្រាប់​កុមារ៖ ឯកសារ​ណាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ឯកសារ​ខាង​ក្រោម

 • សំបុត្រ​កំណើត
 • កាត​សិស្ស
 • សៀវភៅ​គ្រួសារ ឬ សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​កុមារ
 • លិខិត​បញ្ជាក់ទីលំនៅ​ ចេញ​ដោយ​អាជ្ញាធរ

សម្រាប់​ឪពុកម្តាយ ឬ​ អាណាព្យាបាល៖

 • ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ ដូច​ជា​អត្តសញ្ញណប័ណ្ណ ឬ​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន និង/ឬ​ ឯកសារ​ពាក់​ព័ន្ធផ្សេង​ទៀត

របៀបបើកគណនី

 • អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខា​ដាប់​ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន​ ដោយ​ភ្ជាប់​នូវ​​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​​ច្បាប់​ដើម​ណាមួយ
 • ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល និងដុល្លារអាមេរិក
សមតុល្យអប្បរិមា ៤,០០០ រៀល ​ឬ ១ ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់លុយរៀល* ៩.៦០%
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់លុយដុល្លារ* ៧.២៥%
លក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់ ·​ ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ២០,០០០ រៀល ឬ ៥ ដុល្លារ
· ការដាក់ប្រាក់អាចធ្វើបានរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ
លក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់ ពេលដែលកុមារមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
លក្ខខ័ណ្ឌសិទ្ធទទួលបាន« · សម្រាប់កុមារ៖ កុមារដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
·​ សម្រាប់ឪពុកម្តាយ ឬ អាណាព្យាបាល៖ បុគ្គលនិងនីតិបុគ្គល
* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
* ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន

 

 • បើកគណនីដោយមិនបង់កម្រៃសេវា
 • រក្សសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់របស់កូនលោកអ្នក
 • ចូលរួមជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រ
 • ទទួលបានសៀវភៅប្រាក់សន្សំដោយឥតគិតថ្លៃ
 • បង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនលោកអ្នកនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យមានទម្លាប់សន្សំប្រាក់
 • មានផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អនាគត
 • ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់
 • ការប្រាក់ត្រូវបានគណនារៀងរាល់ថ្ងៃ និងដាក់បញ្ចូលក្នុងគណនីរៀងរាល់ចុងខែ

សម្រាប់កុមារ:

 • សំបុត្រកំណើត
 • កាតសិស្ស
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

សម្រាប់ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល:

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សំបុត្រកំណើត ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣