គណនីកូនល្អ

គណនីកូនល្អ គឺជាជម្រើសនៃផលិតផលសន្សំដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ឪពុកម្តាយ ឬ សាច់ញាតិដែលមានបំណងជួយកូនៗរបស់ពួកគេដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ក៏ដូចជាកុមារដែលមានបំណងសន្សំសំចៃសម្រាប់ខ្លួនឯង ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនាពេលអនាគត ដូចជាការអប់រំខ្ពស់ មុខជំនួញ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ។ល។

រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល និងដុល្លារអាមេរិក
សមតុល្យអប្បរិមា ៤,០០០ រៀល ​ឬ ១ ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់លុយរៀល* ៩.៦០%
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់លុយដុល្លារ* ៧.២៥%
លក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់ ·​ ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ២០,០០០ រៀល ឬ ៥ ដុល្លារ
· ការដាក់ប្រាក់អាចធ្វើបានរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ
លក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់ ពេលដែលកុមារមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
លក្ខខ័ណ្ឌសិទ្ធទទួលបាន« · សម្រាប់កុមារ៖ កុមារដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
·​ សម្រាប់ឪពុកម្តាយ ឬ អាណាព្យាបាល៖ បុគ្គលនិងនីតិបុគ្គល
* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
* ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន

 

 • បើកគណនីដោយមិនបង់កម្រៃសេវា
 • រក្សសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់របស់កូនលោកអ្នក
 • ចូលរួមជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រ
 • ទទួលបានសៀវភៅប្រាក់សន្សំដោយឥតគិតថ្លៃ
 • បង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនលោកអ្នកនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យមានទម្លាប់សន្សំប្រាក់
 • មានផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អនាគត
 • ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់
 • ការប្រាក់ត្រូវបានគណនារៀងរាល់ថ្ងៃ និងដាក់បញ្ចូលក្នុងគណនីរៀងរាល់ចុងខែ

សម្រាប់កុមារ:

 • សំបុត្រកំណើត
 • កាតសិស្ស
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

សម្រាប់ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល:

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សំបុត្រកំណើត ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “គណនីកូនល្អ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *