តើយើងមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារដូចម៉្តេច?

By: giant

តើយើងមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារដូចម្ត៉េច?

ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ធនាគា អ៊ូរី ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន មានចក្ខុវិស័យសម្រាប់កុមារកម្ពុជាគ្រប់រូបមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍។ យើងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកគេ ក៏ដូចជាផ្តល់ឳកាសក្នុងការអភិវិឌ្ឍ និងការរីកចម្រើនដល់កុមារផងដែរ។

ប្រាក់កម្ចីលើកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ

ដោយសហការជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ មានកុមារប្រមាណ ៨,៤៤៨នាក់ បានរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រាក់កម្ចីចំនួន ៣.៨៥២.៥៥០ដុល្លារអាមេរិក ដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមគ្រួសារនៃក្រុមគោលដៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តសៀមរាប ឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រសើរ ជាជាងធ្វើការងារដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

ឥណទានជាមួយការអប់រំសុខភាព

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ អតិថិជន ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ចំនួន ៥,០៩៣នាក់ បានទទួលវគ្គហ្វឹកហ្វឺនសុខភាពមូលដ្ឋាន ទៅលើជំងឺគ្រុនឈាម រោគរាករូស បាតុកម្មអាហារ អនាម័យការសម្អាតដៃ អាហារបំប៉ន និងអនាម័យទូទៅ ដែលនាំឱ្យមានការថែទាំសុខភាពល្អប្រសើរសម្រាប់កុមារ។

ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់សិក្សា ចំពោះនិស្សិត

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ មាននិស្សិតចំនួន៨២៧នាក់ ដែលបានទទួលប្រាក់កម្ចីដើម្បីសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិត ឬ ចូលរួមកម្មវិធីជំនាញវិជ្ជាជីវៈណាមួយសម្រាប់អាជីពរបស់ពួកគេនាពេលអនាគត។ ហើយផលប័ត្រសរុបមានចំនួន៥៣០.៤៧៧ដុល្លារអាមេរិក។

ប្រាក់កម្ចីធុងទឹកចម្រោះ និងអនាម័យ

នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់គ្រួសារចំនួន ២៦,៣៦៣ ដើម្បីទិញធុងទឹកចម្រោះដើម្បីឲ្យសមាជិកគ្រួសារ និងកុមារអាចទទួលទានទឹកស្អាត។

កម្មវិធីចំពោះអតិថិជនជោគជ័យ

នៅឆ្នាំ ២០១៥ កូនៗរបស់អតិថិជនជោគជ័យល្អបំផុត ៨៥ នាក់ របស់យើងបានទទួលអាហារូបករណ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលមានតម្លៃ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីទិញសម្ភារៈសិក្សា ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់ត្រូវបានរក្សាទុកជាការសន្សំរបស់កូនរហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ។

អាហារូបករណ៍សម្រាប់កុមារ

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ យើងបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់កុមារចំនួន ២៦៤ នាក់ មកពីគ្រួសារក្រីក្រ។ អាហារូបករណ៍នេះ គឺដើម្បីគាំទ្រពួកគេជាមួយនឹងសម្ភារសិក្សារយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។

កម្មវិធីសន្សំប្រាក់របស់កុមារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បានលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុក ម្តាយ នៅក្នុងសហគមន៍ ក្នុងការសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់កូនៗរបស់ពួកគាត់។ ការសន្សំដំបូងមានតម្លៃចាប់ពី ២០,០០០ រៀល (៥ ដុល្លារអាមេរិក) ទ្បើងទៅ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់ក្មេងជាង ១៤,០០០ នាក់ ក្នុងរយៈពេលវែង ដើម្បីឲ្យកូនៗរបស់ពួកគេបន្តក្តីស្រម៉ៃរបស់ពួកគេបាន។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ពួកយើងបានបម្រើដល់អតិថិជនជាង ២៧០,៣៤១ នាក់ ដែលមានន័យថា យើងបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានទៅលើកុមារជាង ៨៦១,៧១៥ នាក់។

ចុចត្រង់នេះ​ ដើម្បីស្តាប់សម្លេងរបស់កុមារពីរនាក់ ដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មហិញ្ញវត្ថុ របស់យើង។

Related post