ទីតាំងការិយាល័យ

ការិយាល័យកណ្តាល
អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៣៩៨ មហាវិថី ព្រះមុន្នីវង្ស បឹងកេងកង​ ១​ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

023 96 3333

023 216 220

info@wbfinance.com.kh