តម្រងមាតិកា
  • All
  • កម្មវិធី
  • ផលិតផល
ឆ្នាំ
  • All
  • ២០១៦
  • ២០១៧

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលលោកអ្នកបានផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំបានបំពេញតម្រូវការសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុជូនលោកអ្នក និងសហគមន៍ព្រមទាំងរក្សានូវទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងលោកអ្នកជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំចាប់តាំងពីដំណើរ ការអាជីវកម្ម ដំបូងរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងឱកាសនេះផងដែរ យើងខ្ញុំមានកិត្តិយស និងមាន សេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមគោរពជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកថា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ឯ.ក និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរី ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នឹងត្រូវគួបបញ្ចូលគ្នាជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែមួយដែលស្ថិតក្រោម ឈ្មោះ “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ឯ.ក”។ ក្រោមកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងការគាំទ្រពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា យើងខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទៅតាមការស្នើសុំលើការគួបបញ្ចូលគ្នារបស់គ្រឹះស្ថាន ទាំងពីរហើយយើងខ្ញុំកំពុងបន្តនីតិវិធីនៃដំណើរការគួបបញ្ចូលគ្នានេះ ជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមទាំង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់សេវាប្រកមដោយទំនុកចិត្ត និងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសង្គមបានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជា ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលសន្និសិទនៃសាកលវីទ្យាល័យ CamIU នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦។ លោកស្រី តុប សុក្រសម្ភារ អគ្គនាយិកាប្រតិបត្តិ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន និងលោកស្រី ជា នាងអេង ប្រធានខេមអាយយូ រួមជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយសសាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិត។

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់សេវាប្រកមដោយទំនុកចិត្ត និងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសង្គមបានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជា ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលសន្និសិទនៃសាកលវីទ្យាល័យ CamIU នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦។ លោកស្រី តុប សុក្រសម្ភារ អគ្គនាយិកាប្រតិបត្តិ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន និងលោកស្រី ជា នាងអេង ប្រធានខេមអាយយូ រួមជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយសសាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិត។

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់សេវាប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច PKMI និងសន្និសិទសារព័ត៍មានស្តីពី ការធានារ៉ាប់រងលើផលិតផលឥណទាន សន្និសិទនេះត្រូវបានចូលរួមដោយលោកអាឌ្រីន មុំរីម៉ាន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន និងលោកស្រី Solene Favre នាយកប្រតិបត្តិរបស់ PKMI រួមជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ។

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលផ្តល់នូវសេវាគួរជាទីទុកចិត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាជាកម្ពុជា។ ការគ្រប់គ្រងកំពូលរបស់វាតែងតែធ្វើឳ្យមានសុខភាពល្អបរិស្ថានការងារ និងភាពរឹងមាំនៃការងារជាក្រុមដែលជាអាទិភាពកំពូលដែលបំពេញនូវតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ដូចគ្នានេះដែរដើម្បីបង្កើនទម្លាប់នៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណ និងជិវិតការងារសម្រាប់បុគ្គលិក ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន រៀបចំកម្មវិធីបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ឆ្នាំ ២០១៦ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រុីជីដែលបានចូលរួម ដោយលោកអេឌ្រាន ម៉ែរីម៉ែន នាយកប្រតិបត្តិ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សហការជាមួយធនាគារពាណិជ្ជចំនួន 13 និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (MDLs) បានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនូវ "ការទូទាត់ប្រាក់សំណងឆាប់រហ័ស" ដែលជាសេវាកម្មថ្មីមួយ ដែលអាចឳ្យអតិថិជនទទួលបានមូលនិធិភ្លាមៗ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ពួកគេ។ ការណែនាំអំពី "ការទូទាត់ប្រាក់សំណងឆាប់រហ័ស" មានគោលបំណងផ្តល់នូវខ្សែបន្ទាត់មួយដែលមានសុវត្ថភាពឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ធនាគារពាណិជ្ជនិងធនាគារ MDI ដើម្បីប្រតិបត្តិការផ្ទេរមូលនិធិរវាងធនាគារនិងប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាប្រាក់រៀលសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ លើសពីនេះទៀតសេវានេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ លើសពីនេះទៀតសេវានេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពុស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលបង្កើនតម្លាភាពតាមរយៈការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិចកាត់បន្ថយចរាចរសាច់ប្រាក់នៅលើទីផ្សារធានានូវការប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

យុទ្ធនាការឆ្លាតជាគំនិតផ្តួចផ្តើមជាសកលមួយ ដើម្បីបញ្ចូលការអនុវត្តន៍ការការពារយ៉ាងរឹងមាំរបស់អតិថិជនទៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថា ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជាអ្នកការពារអតិថិជន ដើម្បីទទួលបាននូវស្តង់ដារនៃការថែទាំអតិថិជន។ ការទទួលស្គាល់នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយ មូលនិធិពីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំង (AFD) ក្រោមគម្រោង "គម្រោងការពារអតិថិជន" ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) ។