អំពី ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

អំពី ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជាសមាជិកគ្រួសារនៃធនាគារអ៊ូរី ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេនៅប្រទេសកូរ៉េ បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៨៩៩ ដោយមានទ្រព្យសម្បតិ្តរួមសរុបចំនួនជាង ៣៥៦ ពាន់លានដុល្លារ អាមេរិក ហើយមាន បណ្តាញប្រតិបត្តិការនៅក្នុងស្រុកចំនួន ៨៨០ សាខា និងក្រៅស្រុកចំនួន ៤១៣ សាខា នៅ ២៥ ប្រទេស។

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជានរណា

នៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន យើងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យ ចរន្តហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរឡើង តាមរយៈការផ្តល់អំណាចដល់អតិថិជនឲ្យទទួលបានជោគជ័យ។ យើងបំពេញ គោលបំណងនេះតាមរយៈយុទ្ធសាស្ដ្រនៃការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដែលរួមមានការផ្តោតលើការ អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច។

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ យើងផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួលនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលបម្រើជូនអតិថិជនប្រមាណ ១៥៣​ ០០០ នាក់។ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន គឺជាសមាជិកគ្រួសារមួយរបស់ធនាគារអ៊ូរី ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេនៅក្នុង ប្រទេសកូរ៉េ ដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៨៩៩ ។ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន មានតំបន់ប្រតិបត្ដិការនៅក្នុងសាខា ខេត្តនិងស្រុកចំនួន ១០៦ ដែលគ្របដណ្តប់នៅក្នុងខេត្តចំនួន ២៥ ដែលមានបុគ្គលិកជាង ១៤០០ នាក់។

រចនាសម្ព័ន្ធ

រចនាសម្ព័ន្ធ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

អាជ្ញាប័ណ្ណ

អាជ្ញាប័ណ្ណ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍របស់យើង

ដោយជឿជាក់ថា សេវាហិរញ្ញវត្ថុតែម្នាក់ឯងមិនមែនជាឧបករណ៍តែមួយគត់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការសហការគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័ន ដែលមានគំនិតដូចគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពខ្លាំងនៃការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុរួមជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួន។

ផលិតផល

ផលិតផល

យើង​មានផ្តល់​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាច្រើនដល់អតិថិជនរបស់យើងមានដូចជា៖ សេវាប្រាក់កម្ចី សេវាប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ សេវាធនាគារចល័ត ជាដើម ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការសម្រេចផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។​

ផលិតផល

ចាប់ផ្តើមសន្សំជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ដើម្បីសម្រេចបាននូវផែនការអនាគត តាមរយៈកំណើនសាច់ប្រាក់ជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការទុកដាក់សាច់ប្រាក់ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណាយ និងបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាក់កម្ចី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជឿជាក់ថាប្រាក់កម្ចី គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់អតិថិជនក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឬ ពង្រីកអាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារជាដើម។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ និងសំណើរបស់អតិថិជន ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ផ្តល់ជូននូវផលិតផលកម្ចីជាច្រើនប្រភេទ អាស្រ័យលើប្រភេទអាជីវកម្ម និងតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត និងការប្រាក់សមរម្យ រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

សេវាផ្ទេរប្រាក់

ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងស្រុកទៅកាន់ដៃគូអាជីវកម្ម ឬ ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ជាមួយសេវាដែលមានតម្លៃសមរម្យ រហ័សទាន់ចិត្ត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន។

សេវាធនាគារចល័ត

រីករាយជាមួយសេវាធនាគារចល័ត​ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

របាយការណ៍

ផលប៉ះពាល់សង្គម

ដាប់​ប៊ែ​ល​យូ​ប៊ី ហ្វា​យ​នែ​ន បាន​ចាត់វិធានការ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដើម្បី​កែលម្អ​ជីវភាព​របស់​អតិថិជន និង​កុមារ​នៅក្នុង​សហគមន៍​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ ជា​ឆ្នាំ​នៃ​ការរីកចម្រើន​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​រំភើប និង​ផ្តោ​កលើ​ការបម្រើ​កន្លែង​ដែល​ត្រូវការ​បំផុត​។​

របាយការណ៍

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន និងផលប៉ះពាល់ដល់ជិវិតអតិថិជន និងកុមារ។ វឌ្ឍនភាពចេញពីសន្ទស្សន៍ភាពក្រីក្រដែល ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់ស្ទង់កម្រិតភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជន និងចលនារបស់ខ្លួនតាមពេលវេលាបានរកឃើញអត្រាភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជនបានធ្លាក់ចុះជាមធ្យម ៣% ក្នុងមួយឆ្នាំ (ធៀបនឹងអន្តរជាតិបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅ ២.៥ ដុល្លារអាមេរិក/ថ្ងៃ)។

ខណៈដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតផ្លាស់ប្តូរ ទីផ្សារ ដើម្បីបម្រើដល់ផ្នែកផ្សេងៗទៀត ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន នៅតែបន្តបម្រើដល់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដែលមានតម្រូវការបំផុត។ ប្រាក់កម្ចី (៨៨%) ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅតាមជនបទ។ ផ្តោតលើសន្ទស្សន៍ចាកផុតពីភាពក្រីក្រដែល ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃភាពក្រីក្រ និងផលប៉ះពាល់ទៅដល់អតិថិជន យើងបានរកឃើញថា​ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បាននាំយកនូវផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនទៅដល់អតិថិជនក្រុមគ្រួសារ និងកុមារ។ ឆ្លងកាត់តាមការវាស់វែងដោយប្រើប្រាស់ សន្ទស្សន៍ចាកផុតពីភាពក្រីក្រ យើងឃើញថាក្រុមគ្រួសារដល់ទៅជិត ១៦% ចាកផុតពីបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រដែលក្នុងនោះស្រ្តី គឺធ្វើបានល្អជាងបុរស។ នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា កម្រិតនៃភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជនមានការធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដោយសារតែការផ្តល់ឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់នូវកម្ចី និងកត្តាជំរុញផ្សេងៗទៀត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន និងផលប៉ះពាល់ដល់ជិវិតអតិថិជន និងកុមារ។ វឌ្ឍនភាពចេញពីសន្ទស្សន៍ភាពក្រីក្រដែល វីសិនហ្វាន់ ខេមបូឌា ប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់ស្ទង់កម្រិតភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជន និងចលនារបស់ខ្លួនតាមពេលវេលាបានរកឃើញអត្រាភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជនបានធ្លាក់ចុះជាមធ្យម ៣% ក្នុងមួយឆ្នាំ (ធៀបនឹងអន្តរជាតិបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅ ២.៥ ដុលាអាមេរេក/ថ្ងៃ)។

ខណៈដែលគ្រិះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតផ្លាស់ប្តូរ ទីផ្សារ ដើម្បីបម្រើដល់ផ្នែកផ្សេងៗទៀត វីសិនហ្វាន់ នៅតែបន្តបម្រើដល់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដែលមានតម្រូវការបំផុត។ ប្រាក់កម្ចី (៨៨%) ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅតាមជនបទ។ ផ្តោតលើសន្ទស្សន៍ចាកផុតពីភាពក្រីក្រដែល វីសិនហ្វាន់ ខេមបូឌា ប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃភាពក្រីក្រ និងផលប៉ះពាល់ទៅដល់អតិថិជន យើងបានរកឃើញថា​ វីសិនហ្វាន់ បាននាំយកនូវផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនទៅដល់អតិថិជនក្រុមគ្រួសារ និងកុមារ។ ឆ្លងកាត់តាមការវាស់វែងដោយប្រើប្រាស់ សន្ទស្សន៍ចាកផុតពីភាពក្រីក្រ យើងឃើញថាក្រុមគ្រួសារដល់ទៅជិត ១៦% ចាកផុតពីបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រដែលក្នុងនោះស្រ្តី គឺធ្វើបានល្អជាងបុរស។ នេះបញ្ចាក់ឲ្យឃើញថា កម្រិតនៃភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជនមានការធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដោយសារតែការផ្តល់ឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់នូវកម្ចី និងកត្តាជំរុញផ្សេងៗទៀត។

ព័ត៍មាន

ទំនួលខុសត្រូវ

អ្នកនិពន្ធ អ្នកយក​ព័​ត៍​មាន អ្នកសរសេរ​ប្លក់ និង​អ្នកស្រាវជ្រាវ​។ អាន​របស់​យើង​ការវិវត្តន៍​ចុងក្រោយ​បំផុត​នៅ​ព្រំដែន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​សង្គម និង​ម​ហិ​ច្ច​តា​របស់​អតិថិជន​។​

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៍មាន

ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្រប់ពេលវេលា កម្មវិធី ប្រមូលសិន កិច្ចការងារក្នុងសង្គម …ជាដើម។ អានព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រម៉ូលសិន

អតិថិជនជាមនុស្សដំបូងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុត

ពាន់រង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់

យើងកាន់តែរឹងមាំនៅពេលយើងភ្ជាប់ប្រវត្តិ និងទស្សនវិស័យចម្រុះរបស់យើង។ យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះតម្លៃ និងគោលការណ៍ទាំងនេះដែលណែនាំពីគោលបំណងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។

បណ្ណាល័យរូបភាព និងវិដេអូ

ដើម្បីកែលម្អជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់។

ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ទទួលបានព័ត៌មានមុន ឬ ព័ត៌មានកន្លងថ្មី​មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង

វីសិនហ្វាន់នៅក្នុងសារព័ត៍មាន

ទទួលបានព័ត៌មានមុន ឬ ព័ត៌មានកន្លងថ្មី​មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង

ស្លាកយីហោ

ឡូហ្គូនេះ គឺជាហត្ថលេខាចម្បងរបស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន និងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឯកសារផ្លូវការទាំងអស់របស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី​ ហ្វាយនែន។

ទទួលយកព័ត៍មាន

តែងតែផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន តាមរយៈបណ្តាញផ្សេង

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ ឬ ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

សំណួរ និងចម្លើយ

កម្រងសំណួរដែលសួរញឹកញាប់

ការការពារអតិថិជន

គោលការណ៍ការពារអតិថិជន

ក្នុងការបង្ហាញពីភាពមឹង ម៉ាត់ និងស្មារតីតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការការពារ និងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអតិថិជន។

គោលការណ៍ការការពារអតិថិជន និងការអនុវត្តតាម

ដាប់ប៊ែលប៊ី ហ្វាយនែន ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមាំនៅក្នុងការប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍មិនបំពានទៅលើអតិថិជន។ ពួកយើងតែងតែមានភាពឆេះឆួលនៅក្នុងការការពារអតិថិជន និងគោរពតាមគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ក្នុងសកម្មភាពការងាររបស់យើង។ យើងផ្តោតសំខាន់ទៅលើការ ផ្តល់អាទិភាពឲ្យអតិថិជនជាសំខាន់។

គោលការណ៍ផ្សេងៗ

ដាប់ប៊ែលប៊ី ហ្វាយនែន ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមាំនៅក្នុងការប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍មិនបំពានទៅលើអតិថិជន។ ពួកយើងតែងតែមានភាពឆេះឆួលនៅក្នុងការការពារអតិថិជន និងគោរពតាមគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ក្នុងសកម្មភាពការងាររបស់យើង។ យើងផ្តោតសំខាន់ទៅលើការ ផ្តល់អាទិភាពឲ្យអតិថិជនជាសំខាន់។

បណ្តាញប្រតិបត្តិការជាសកល

បណ្តាញសមាជិកគ្រួសារធនាគារអ៊ូរី

ដាប់​ប៊ែ​ល​យូប៊ី ហ្វា​យ​នែ​ន គឺជាគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​តែមួយគត់​ដែលមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ និង​មាន​បណ្តាញគ្រួសារក្នុងបណ្តា​ ២៥ ប្រទេស​។​

បណ្តាញប្រតិបត្តិការជាសកលរបស់យើង

ដាប់​ប៊ែ​ល​យូប៊ី ហ្វា​យ​នែ​ន គឺជាគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​តែមួយគត់​ដែលមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ និង​ជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ធនាគារអ៊ូរី ដែលមាន​បណ្តាញប្រតិបត្តិការ​ ២៥ ប្រទេស​។​

ឳកាសការងារ

ឳកាសការងារ

បន្ត​អាជីពការងារ​របស់​លោកអ្នកជា​មួយ ​ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ហើយ​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុមការងា​រ​ដែលមាន​វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់ និង​មានការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​យ៉ាង​មុតមាំ​ក្នុង​ការបម្រើការងារ។

ជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង

បន្ត​អាជីពការងារ​របស់​លោកអ្នកជា​មួយ ​ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ហើយ​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុមការងា​រ​ដែលមាន​វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់ និង​មានការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​យ៉ាង​មុតមាំ​ក្នុង​ការបម្រើការងារ។ យើង​មានបំណង​ចង់ឲ្យ​ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ក្លាយជា​ផ្ទះ​ទី​ពីរ​របស់​អ្នក​ ដែល​អាច​រីករាយ​ក្នុងការ​ធ្វើការ ការ​ស្វែងយល់ ​ការរៀនសូត្រ​ និង​ការពង្រីកសមត្ថភាព។

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៣៩៨​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស បឹងកេងកង១ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការិយាល័យកណ្តាល

អាស័យដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៣៩៨​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស បឹងកេងកង១ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទូរស័ព្ទលេខ: ០២៣​ ៩៦ ៣៣៣៣
ទូរសារលេខ: ០២៣ ២១៦ ២២០
អ៊ីម៉ែល : info@wbfinance.com.kh
គេហទំព័រ : www.wbfinance.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ការិយាល័កណ្តាល
ចាប់ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៤ ល្ងាច
ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (បូករួមទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ)

ផ្តល់មតិយោបល់

ការផ្តល់មតិយោបល់ សម្រាប់ការស្ថាបនា សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់

សំណូមពរ

សំណូមពរពីអតិថិជន សម្រាប់ជាយោបល់ក្នុងន័យស្ថាបនា